THE PROJECT

QUIN ÉS EL MEU OBJECTIU?

VULL DONAR VALOR A LA MEVA OBRA I, AL MATEIX TEMPS, VULL AJUDAR.

Com amant de la natura i els altres animals, sento la necessitat d'ajudar a tants santuaris i refugis d'animals com em sigui possible. Hi ha molta gent meravellosa que s'està deixant la pell en aquestes organitzacions. Això implica moltes hores i moltes despeses. Els recursos sovint són escassos.  

AIXÍ DONCS...EL 50% DE L'IMPORT DEL TEU ENCÀRREC SERÀ DONAT A ALGUNA ORGANITZACIÓ DE BENESTAR ANIMAL SENSE ÀNIM DE LUCRE.

 

WHAT'S MY GOAL?

I WANT TO VALUE MY ARTWORK AND, AT THE SAME TIME, I WANT TO HELP.

As a nature and animal lover, I feel the need to help as many animal sanctuaries and shelters as possible. There are many wonderful people giving it their all. That means a lot of time and resources that sometimes are scarce. 

SO...THE 50% OF THE COST OF YOUR COMISSION WILL BE DONATED TO A NON PROFIT ANIMAL WELFARE ORGANIZATION. 

 

CUAL ES MI OBJETIVO?

QUIERO DAR A VALOR A MI OBRA Y, AL MISMO TIEMPO, QUIERO AYUDAR.

Como amante de la naturaleza y de los otros animales, siento la necesidad de ayudar a tantos santuarios y refugios de animales como me sea posible. Hay mucha gente maravillosa que se está dejando la piel en estas organizaciones. Esto implica muchas horas y muchos gastos. Los recursos suelen ser escasos.

ASÍ PUES...EL 50% DEL IMPORTE DE TU ENCARGO SERÁ DONADO A ALGUNA ORGANIZACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL SIN ÁNIMO DE LUCRO.